Pošaljite priču

Ne veruj u utopijske projekte, osim u one koje sam stvaraš.
— Danilo Kiš

Kako možete učestvovati u izradi Mapa?

Znate zanimljivu priču o nekom mestu? Javite nam! Imate interesantne fotografije  ljudi i događaja? Pošaljite nam! Poznata vam je interesantna priča o nekom mestu ili crtica iz života? Napišite je! Priče treba da budu dužine do 1.800 slovnih mesta, a audio snimci ne duži od 3 minuta.

Kakva vrsta nevidljivosti nas interesuje? 

Raznolika. Bilo da se odnosi na ljude, mesta ili nešto treće, ako vama zaokuplja pažnju, verovatno postoji još neko kome će biti zanimljivo.

Šta može biti izvor informacija?

Novine, sajtovi, forumi,  arhivi, citati, pisma, dnevnici, fotografije, beleške, knjige od kuvara preko enciklopedija do telefonskih imenika; bajke, pesme, mitovi i legende; romani, udžbenici iz istorije i sociologije, beleške na kafanskim salvetama i kazivanja prema varljivom sećanju.

U potrazi smo za kratkim proznim delima, biografijama, citatima, grafitima, oglasima, posterima i drugim materijalima. Ne morate obavezno napisati priču o nekoj zanimljivosti, već možete poslati materijal za uobličavanje.

Ako šaljete tekst čiji niste autor ili citirate određene delove, obavezno je naznačiti izvor.

(Ne)vidljivost saradnika

U izradi Mapa možete učestovovati vidljivo i nevidljivo.

Imena autora i onih koji su doprineli slanjem materijala mogu i ne moraju biti naznačena na objavljenim materijalima. Ako saradnik želi da postane vidljiv, potrebno je da to naglasi prilikom dostavljanja materijala.

Formati: jpg, jpeg, png, gif, bmp Formati: doc, docx, pdf, txt, rtf
Poruka je uspešno poslata.