Hapšenje Ferdinanda Bera

Hapšenje Ferdinanda Bera

Sarajlija Ferdinand Behr zatekao se tog 28. juna na ulici ne sluteći da je to dan kada će njegov pokretom zamućeni lik, ako već ne on sam, ući u istoriju. U sekundama nakon atentata, neki od prolaznika napadaju Gavrila Principa i počinju da ga batinaju. Behr uskače da ga zaštiti. Fotografija nastaje u trenutku kada žandarmi hvataju Behra za ramena i odvlače ga ka ulazu obližnje zgrade.

„Čini se da je još jedan mladić po imenu Ferdinand Ber pokušao da pomogne Principu. Bio je uhapšen i odvučen u policiju, što su neki fotografi snimili. On je dosta ličio na Gavrila Principa, pa je njegova fotografija kao Principova objavljena u mnogim listovima i knjigama“ (Vladimir Dedijer, Sarajevo 1914, poglavlje XIV).

Više od sto godina kasnije, fotografija Ferdinanda Behra pod pogrešnim imenom čvrsto se ukorenila u istoriografskom mejnstrimu, uprkos tome što je više osoba – među njima i sam Ferdinand Behr – skrenulo pažnju na grešku.